Darmowa dostawa od 250zł

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

Kto jest Administratorem danych osobowych – ADO

Administratorem danych jest przedsiębiorca znajdujący się pod domeną internetową https://kotkimotki.pl, zwany dalej Administratorej jest Kotki Motki Katarzyna Jucha, ul. Katowicka 75/U1 41-500 Chorzów, NIP 6342660702 REGON 368792970

Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Dane kontaktowe : biuro@kotkimotki.pl lub  Kotki Motki Katarzyna Jucha, ul. Katowicka 75/U1 41-500 Chorzów

Skąd mamy twoje dane?

Twoje dane zostały przekazane podczas zakładanie konta oraz przy dokonywanie transakcji na stronie https://kotkimotki.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ADO Kotki Motki Katarzyna Jucha?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach:

  • realizacji umowy sprzedaży ;

  • obsługi w ramach rękojmi czy reklamacji;

  • kontaktu w związku z wyrażeniem chęci, poprzez zgłoszenie w formularzu kontaktowym

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub telefon kontaktowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i w konsekwencji świadczyć usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec Kotki Motki Katarzyna Jucha w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Skargę można wnieść w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane sa udostępnianie operatorowi pocztowemu, kurierowi celem dostarczenia przesyłki w związku z zawartą umową. Firmie hostingowej celem archiwizacji systemu teleinformatycznego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń tytułem rękojmi, reklamacji,

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping