Darmowa dostawa od 250zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego kotkimotki.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://kotkimotki.pl , zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest Kotki Motki Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7A, 40-121 Katowice, NIP 6342660702 REGON 368792970, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Właściciel www.kotkimotki.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
4. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kotkimotki.pl lub pod nr. Tel.:795 440 518

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://kotkimotki.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel – Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7a 40-121 Katowice, NIP 6342660702 REGON 368792970
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – (dalej PPK) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
– dostęp do sieci Internet;
– adres poczty email.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.
3. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
7. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
8. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.
10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Klient ma możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
3. Zamówienia są realizowane do 4 dni od zaksięgowania wpłaty na konto lub dnia złożenia zamówienia za pobraniem,
4. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący winien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.
8. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
9. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
10. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
11. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
– podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
– wybór formy dostawy i płatności;
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „KUPUJE I PŁACĘ”;
– wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
– zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
13. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
14. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
– wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kotkimotki.pl;
– telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 795 440 518
15. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
16. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:
– nazwę, rozmiar i ilość produktów;
– imię i nazwisko odbiorcy;
– dokładny adres dostawy;
– numer telefonu kontaktowego;
– adres e-mail zamawiającego.
17. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
18. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
– dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
– opis produktu;
– jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
– cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
– formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
– sposób płatności;
– informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
– informację o prawie do rękojmi;
19. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
20. W przypadku złożenia zamówienia czas oczekiwania na płatność wynosi trzy dni robocze. Po upływie pięciu dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w art. 491 kc.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
– przelewu bankowego;
– gotówką przy odbiorze osobistym
– przelewy24
2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane

VII. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
3. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów.
4. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
5. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
– kurier;
– poczta polska
– odbiór osobisty.
2. Termin dostawy to do 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu, stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Prosimy wysłać oświadczenie na adres Kotki Motki Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7a 40-121 Katowice, adres email: biuro@kotkimotki.pl.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w punkcie 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Kotki Motki Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7a 40-121 Katowice
4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy oraz w przypadku reklamacji całości lub części zamówienia pokrywa bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej do Sklepu Internetowego.

7. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (PPK) przysługuje zwrot towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu, składając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Prosimy wysłać oświadczenie na adres Kotki Motki Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7a 40-121 Katowice, adres email: biuro@kotkimotki.pl.

8. PPK wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w punkcie 7, niniejszego rozdziału.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Kotki Motki Katarzyna Jucha ul. Chorzowska 7a 40-121 Katowice
10. W przypadku odstąpienia PPK od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia PPK. Zwrot nastąpi na wskazany przez PPK rachunek bankowy.
11. PPK ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

12. PPK korzystający z prawa do odstąpienia od umowy oraz w przypadku reklamacji całości lub części zamówienia pokrywa bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej do Sklepu Internetowego. W przypadku zwrotu części zamówienia Przedsiębiorca nie zwraca Klientowi poniesionych kosztów wysyłki, które są niezależne od ilości zamawianego towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się

odstapienie od umowy

X. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”,

XI. Reklamacja produktu

 • z tytuły gwarancji
 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję 12 miesięczną.
 2.  Czas gwarancji liczony jest od daty doręczenia produktu do Klienta.
 3. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 • z tytułu rękojmi
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi , obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
 2. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie dowodu ich poniesienia. W przypadku braku takiego dowodu jest to równowartość najtańszej oferowanej dostawy.
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kotkimotki.pl, pisemnie na adres: ul. Chorzowska 7a, 40-121 Katowice.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji nierozpatrzenie w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

XII. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://kotkimotki.pl/regulamin/
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping